Uitnodiging op de uitreiking van de Prijs voor Mensenrechten. De Liga voor Mensenrechten reikt jaarlijks haar Prijs voor Mensenrechten uit. Deze prijs gaat naar een persoon, initiatief of organisatie die zich heeft onderschei-den op het vlak van mensenrechten. 
 
Every year The League for Human Rights awards  The Prize for Human Rights. This award goes to a person, initiative or organization that has distinguished in the field of human rights. Below is the invitation for 2013 award. 
 
 
 
Back to Top